Om Anorexiapunkten

Anorexiapunkten är främst till för dem som klarar av arbete och skola men som lever med sin ätstörning i hemlighet. Vi vet nämligen att ni är den största gruppen!

När du kommer till Anorexiapunkten lägger vi stor tyngdpunkt på ett öppet och rakt bemötande. Väntetiden är sällan längre än två veckor när ett första besök bokas in.
Anhöriga och vänner ser vi som extra resurser i behandlingen. På Anorexiapunkten jobbar vi med att befria från skuld snarare än att hitta syndabockar.
Till verksamheten finns läkare, tandläkare och kostrådgivare knutna på konsultbas.

För övrigt erbjuder Anorexiapunkten:

• Föredrag, hel eller halvdag även längre utbildningar kan skräddarsys
• Handledning av personal enskilt eller i grupp
• Anhöriggrupper
• Hembesök
• Konsultation