Om ätstörningar

Det finns framför allt två varianter av ätstörningar som många spontant kommer att tänka på. Det ena är anorexia och det andra är bulimi.
Anorexia Nervosa yttrar sig som stor viktförlust orsakad av självsvält. Anorektikern har en panisk rädsla för att bli tjock eller gå upp i vikt. Störd kroppsuppfattning ingår som en del i sjukdomen.

Bulimia Nervosa yttrar sig i ångestskapande hetsätningsattacker, då man under avgränsad tid, sätter i sig betydligt större mängd mat än vad som anses normalt. Detta beteende följs av självframkallad kräkning, laxering eller omåttligt motionerande.
Utöver dessa två finns det hetsätning och tröstätning. Även i de fall när man tvångsmässigt äter hälsokost ser vi en risk för att det kan röra sig om en ätstörning. Idrottsanorexi är också en grupp som räknas in bland ätstörningar.
Samtliga dessa grupper kan få hjälp på Anorexiapunkten.
Oavsett vilken av grupperna du tillhör så finns det ett gemensamt drag: tveksamheten inför att bli frisk. Det är vanligt med rädsla och osäkerhet. Tveka inte att söka hjälp. Ingen ätstörning är för liten eller för stor för att behandlas.Vanliga invändningar mot att söka hjälp kan låta så här:
  • Jag har inte tid.
  • Jag klarar det här själv.
  • Jag känner mig bättre i dag, jag behöver ingen hjälp.
  • Börjar jag i behandling så blir jag tjock.
  • Jag känner mig inte sjuk, det är min omgivning som tycker så.
  • Andra behöver tiden bättre.
  • Om jag inte har min hetsätning, vad har jag då?
  • Ingen har väl just mina problem, hur ska de förstå mig?
  • Jag är ett hopplöst fall.
  • Det är ett misslyckande att behöva hjälp.

Det är helt normalt att känna ångest inför att söka hjälp. Se det som det modigaste du någonsin gjort!
Du är hjärtligt välkommen till Anorexiapunkten!