Om behandlingen

Kognitiv står för kunskap och beteendeterapi betyder att vi ifrågasätter din kost och ditt beteendemönster.
Det är aldrig en orsak som ligger bakom ett insjuknande utan flera samverkande. Det som utlöste sjukdomen behöver inte vara det som vidmakthåller den i dag.

I behandlingskontakten ingår förutom samtalsterapeut kontakter med läkare tandläkare och kostrådgivare. Att möta en fd patient brukar vara ett uppskattat inslag i behandlingen.
Exempel på vad som kan ingå i en behandling är matlistor, avspänning och självförtroendeövningar. Hemuppgifter är en viktig del av det hela. Vi har även ett omfattande referensbibliotek som vi gärna lånar ut böcker ifrån.

När du har beställt en tid har vi ett första samtal med dig där vi kartlägger och bedömer hur vi ska kunna hjälpa just dig på bästa sätt. Efter det gör vi upp en behandlingsplan som du får godkänna. När vi sedan skrivit behandlingsavtal är du på väg mot ditt friskare liv!