Om Mia Berglund

Jag som äger och driver Anorexiapunkten i dag heter Mia Berglund. Jag är utbildad samtalsterapeut inom psykosyntesmetoden. Inom psykosyntesen är viljan och det egna ansvaret centrala begrepp. Jag har även läst fem terminer Systemisk familjeterapi. Detta är också grunden i terapin på Anorexiapunkten. Vi inriktar oss på nuet och framtiden, och på att se möjligheterna hos människorna som söker hjälp hos oss. Terapin är mer fokuserad på lösningar än på orsaker. Vi ser ätstörningar som ett missbruk jämförbart med andra missbruk.
Innan jag tog över Anorexiapunkten har jag arbetat som terapeut inom olika områden och sysslat med alltifrån missbruk till svåra frågor i och omkring identitet. Jag har också tagit emot klienter i personlig utveckling.
I skolans värld har jag medverkat genom att agera konfliktlösare och lösa samarbetssvårigheter.

Under en rad av år arbetade jag på olika företag med samtalsterapi och olika slag av samarbetslösningar.
Genom åren har jag stött på ätstörningar i olika former och jag stöter varje dag på frågeställningar som understryker hur försummad denna grupp är. Människor som lider i det tysta och som behöver någon som för deras talan.

Välkommen att höra av dig till mig
0768 - 67 10 17