Testa dig själv

Är ditt största mål i livet att bli smal? Följande frågeformulär kommer att ge Dig en uppfattning om Dina levnadsvanor pekar mot anorektiskt och/eller bulimiskt beteende. Anorexia Nervosa (extrem viktförlust beroende på självsvält) och Bulimia Nervosa (hetsätning följt av självframkallad kräkning) har blivit mer och mer öppet erkända genom att massmedia ökat allmänhetens vetskap om och förståelse för dessa sjukdomar.

Svara ärligt på samtliga följande frågor, det är endast du som kommer att se resultatet. Du måste svara på alla frågorna.
När Du är färdig tryck på knappen längst ner på sidan för att se resultatet.

1) Mina matvanor är annorlunda än min familjs och mina vänners.
Ofta Ibland Sällan Aldrig
2) Jag blir skräckslagen om jag inte kan motionera som planerat av rädsla för att gå upp i vikt.
Nästan alltid Ibland Sällan Aldrig
3) Mina vänner tycker att jag är smal, men jag tror dem inte eftersom jag känner mig tjock.
Ofta Ibland Sällan Aldrig
4) Min mens har upphört el. blivit oregelbunden utan medicinsk orsak.
Rätt Fel
5) Jag har blivit så fixerad vid maten att inte en dag går utan att jag oroar mig för vad jag kommer att äta eller inte äta.
Nästan alltid Ibland Sällan Aldrig
6) Jag har tappat mer än 15 % av normalvikten för personer av min längd (t.ex. 9 kg av 60 kg)
Rätt Fel
7) Om jag ställde mig på vågen imorgon och upptäckte att jag har gått upp 1/2 kg, skulle jag bli panikslagen.
Nästan alltid Ibland Sällan Aldrig
8) Jag märker att jag föredrar att äta ensam eller när jag är säker på att ingen ser mig. Jag hittar på ursäkter för att slippa äta med familj och vänner.
Ofta Ibland Sällan Aldrig
9) Jag märker att jag ägnar mig åt okontrollerat ätande och sätter i mig så stora mängder mat att jag känner mig sjuk och framkallar kräkning.
3 el fler ggr/dag 1 gång/dag 1-4 ggr/vecka
Sällan Aldrig
10) Jag använder laxermedel i syfte att kontrollera vikten.
Regelbundet Ibland Sällan Aldrig
11) Jag leker med maten (t.ex. skär den i små bitar, gömmer den för att folk ska tro att jag har ätit upp den eller tuggar och spottar ut istället för att svälja den) eftersom jag intalar mig själv att somlig mat inte är bra.
Ofta Ibland Sällan Aldrig
12) Min omgivning har blivit mycket intresserad av vad jag äter och jag märker att jag blir arg när de försöker påtvinga mig mat.
Ofta Ibland Sällan Aldrig
13) På sista tiden har jag känt mig deprimerad och irriterad och har tillbringat mer och mer tid ensam.
Rätt Fel
14) Mycket av mina tankar kring mat och ätande håller jag för mig själv eftersom jag inte räknar med att någon ska förstå.
Ofta Ibland Sällan Aldrig
15) Jag njuter av att laga läckra måltider eller baka till andra, så länge jag inte behöver äta av det själv.
Ofta Ibland Sällan Aldrig
16) Det värsta jag kan tänka mig i livet är att öka i vikt eller att bli tjock.
Ofta Ibland Sällan Aldrig
17) När jag läser tidningar eller böcker som handlar om bantning, träning eller kaloriräknande blir jag så absorberad att jag kan sitta i timmar och studera dem.
Ofta Ibland Sällan Aldrig
18) Jag har en dragning åt perfektionism och är aldrig nöjd med mig själv, om jag inte gör saker perfekt.
Nästan alltid Ibland Sällan Aldrig
19) Jag genomgår långa perioder utan att äta någonting (fastar) som ett sätt att hålla vikten under kontroll
Ofta Ibland Sällan Aldrig
20) Det är viktigt för mig att försöka bli smalare än alla andra.
Nästan alltid Ibland Sällan Aldrig

Tryck på knappen när du har svarat på samtliga frågor.